dkoug Blog

Backup and restore postgresql server

Postgresql -- Posted on July 15, 2017

Backup and restore postgresql server

1
2
3
4
<h2>backup postgresql</h2>
pg_dump -U user-name source_db -f dumpfilename.psql
<h2>restore postgresql</h2>
psql -U  user-name -d desintation_db -f dumpfilename.sql